Novinky pdf2cad 12

pdf2cad 12 obsahuje mnoho nových funkcí a vylepšení. Mezi nejzajímavější patří automatické zobrazování názvů fontů, které odstraňuje nekompatibilitu mezi stejnými fonty v různých systémech, nová možnost zrcadlení pro změnu orientace stránky a dodatečná průhlednost výplní.

Obecně

- Nová možnost horizontálního a vertikálního překlápění v průběhu konverze PDF výkresu.

Otáčení a zrcadlení PDF do DWG

- Přidána možnost importu pro vícestránkový PDF soubor do jednoho výkresu v DWG (sloučení, vodorovné a svislé zarovnání).

Vícestránkové PDF do DWG

- Vylepšena podpora převodu PDF souborů chráněných heslem do formátu DWG.

Zadání hesla pro chráněné PDF

Vylepšení specifických formátů

- Přidána podpora průhledné výplně pro DXF/DWG formát.

Průhledná výplň v DWG / DXF.

- Koeficient měřítka a podpora pro kružnice a elipsy v HPGL výstupu.

Práce s textem

- Automatické mapování názvů písma.

Mapování fontů v PDF do DWG

- Podpora zhuštěného textu v DXF/DWG.

Hladiny

- Možnost volby hladin v PDF, které chcete převést.

Vybrané hladiny v PDF

- Konverze objektů z jednotlivých hladin PDF do samostatných souborů.

PDF hladiny do samostatných DWG

Práce s objekty

- Vylepšené možnosti práce s obrázky. Pokud soubor obsahuje množství malých obrázků, mohou být vynechány.

Vynechání obrázků v PDF

- Z-řazení obrázků umožňuje nastavit překrývání objektů. Je to užitečné v případě, pokud jsou obrázky v PDF průhledné, protože objekty obrázku v DWG nebo DXF jsou neprůhledné.

- Převod obrázků na barevné čáry je užitečný pro malé ořezané obrázky v PDF.

Řazení obrázků z PDF

- Možnost konvertovat objekty se spojenými úsečkami na polyčáru.

Spojené úsečky na polyčáru

Systémové požadavky


- Podporuje nejnovější verze počítačových systémů včetně Windows 10 a Mac OS X Catalina.

- Pouze 64-bitová verze.

- Podpora PDF 2.0.


Fri Jun 14, 2024 14:34:14
CAD Zone Články Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi SketchUp

pdf2cad.cadzone.cz